Kúpa nehnuteľnosti v Rakúsku

Nehnuteľnosť (apartmán, rodinný dom, penzión, hotel) môže vo väčšine oblastí Rakúska kúpiť fyzická i právnická osoba z EÚ priamo, bez nutnosti zakladať v Rakúsku právnickú osobu.

Štandardné jednorazové poplatky a dane hradené kupujúcim:

Daň z prevodu nehnuteľnosti …………………....…… 3,5 % (z kúpnej ceny nehnuteľnosti)
Registrácia do katastra nehnuteľností ………………. 1,1 %
Notárske poplatky ……………………………………… 2-3 % (+ DPH)
Realitná provízia ………………………………………... 3 % (+ DPH)
Ďalšie náklady (overenie podpisov a pod.) ………….. cca 350 EUR

Platobné podmienky

Kúpna cena je splatná kupujúcim na zverenecký účet notára, kde sú peniaze deponované a uvoľnené v prospech predávajúceho v momente dohodnutom v kúpnej zmluve. Daň z prevodu nehnuteľnosti, registračný poplatok a notárske poplatky sú tiež splatné priamo notárovi.

Kúpna zmluva a zápis do katastra

Kúpna zmluva je pripravená spolupracujúcim rakúskym notárom, Rellox zaisťuje preklad a právne stanovisko k návrhu zmluvy tak, aby zodpovedal záujmom klienta – kupujúceho. Zápis nového vlastníka do katastra nehnuteľností je vykonaný do cca 2 – 4 týždňov od podpisu zmluvy.

Súvisiace služby

Rellox po podpise kúpnej zmluvy v spolupráci s notárom zaisťuje zaplatenie daní a poplatkov na relevantné inštitúcie, prihlásenie pobytu, prehlásenie služieb atď.

Chcem dostávať ponuky a novinky o (zahraničných) realitách zadarmo priamo na môj e-mail:

Hot tips | Máme pre Vás pripravených viac než 6000 nehnuteľností z celého sveta Kompletná ponuka

Chcem dostávať ponuky a novinky o (zahraničných) realitách zadarmo priamo na môj e-mail: